Tapijt van licht in de Breestraat

Nieuws | Geplaatst: 20-04-2018

Tapijt van licht in de Breestraat

TAPIJTEN VAN LICHT in de Breestraat: kunstproject met lichtprojecties

De Breestraat in Beverwijk is een kunstuiting rijker. Onderdeel van de herinrichting van de

Breestraat is een kunstproject in de vorm van lichtprojecties: gobo’s. De gobo’s branden

tegelijk met de straatverlichting. Opdrachtgever Stichting Beverwijk Centrum heeft in

samenwerking met de gemeente en de Adviescommissie Kunstzinnige Aankleding Beverwijk

een selectie gemaakt uit vijf schetsontwerpen voor de gobo’s door vijf kunstenaars.

Kunstenaar Lenneke van der Goot heeft met haar ontwerp ‘tapijten van licht’ het definitieve

plan gemaakt. 

 

Een tapijt van licht

Op twee locaties in de Breestraat zijn/worden lichtprojecties geïnstalleerd. In het centrale

gedeelte in het midden van de Breestraat, waar ook de wekelijkse markt plaatsvindt, zijn 16

lichtprojecties te bewonderen op de straat. Bij de entree aan het Stationsplein worden

binnenkort nog 3 lichtprojecties geplaatst als ingang naar de Breestraat. De ovaalvormige

Breestraat is altijd al een belangrijke plek geweest waar handel werd gedreven en waar

markten en evenementen plaatsvinden. Historische foto’s, oude landkaarten en de plannen

voor de herinrichting tonen een straat met een rijke geschiedenis.

  

Historie en inspiratie door tapijtknoperij Kinheim

Tijdens research naar de Breestraat kwam de kunstenaar ook in aanraking met de

Tapijtknoperij Kinheim. De ontwerpen van de lichtprojecties zijn ook hierop geïnspireerd.

In 1910 werd tapijtknoperij Kinheim opgericht in Beverwijk door Hendrik Godefridus Polvliet.

Kinheim tapijten stonden bekend om hun kwaliteit en de originele ontwerpen. Het wist

kunstenaars aan zich te binden die de tapijten ontwierpen, zodoende ontstonden voor die tijd

revolutionaire patronen, van onder andere van Jac. Van den Bosch, Lion Cachet, Theo

Nieuwenhuis en Dirk Verstraten. Het bedrijf produceerde voor het Vredespaleis in Den Haag,

Paleis Soestdijk, luxe cruiseschepen en gemeentehuizen. In 1973 werd de zaak opgeheven. 

 

Kom een kijkje nemen

In de toekomst kunnen ook andere ontwerpen in de gobo’s worden geplaatst. Dat biedt

ruimte voor afwisseling en afstemming op een bepaald thema. Na schemerdonker kunt u het

tapijt van licht in het centrale deel van de Breestraat bewonderen. U bent van harte welkom

om een kijkje te nemen.